Hot line +420 730 150 207

Co je to kvalita elektrické energie?

Kvalita elektrické energie je definovaná několika základními parametry. Nejdůležitějšími z nich jsou přepětí, podpětí a výpadky napětí, dále pak přechodné jevy, napěťové nevyvážení, flicker a obsah harmonických složek.

V dnešní době masového nasazování elektrických pohonů s frekvenčními měniči s napěťovým střídačem a spínaných napájecích zdrojů se objevuje problém harmonického zkreslení. Tato zařízení jsou díky odběru neharmonického proudu zdrojem nízkofrekvenčního rušení. Neharmonický proud způsobuje úbytky napětí na impedancích sítě, což vede k deformaci napěťové křivky. Deformované napětí v síti pak může mít za následek nečekané výpadky a snížení životnosti jednotlivých zařízení. Dále nesmíme zapomenout, že na mechanické práci se podílí jen 1. harmonická složka napětí (50 Hz). Všechny ostatní složky způsobují pouze ztráty. Znalostí kvality sítě lze tedy předejít neočekávaným událostem, vyhledat kde se objevují problémy, optimalizovat odběry el. energie a v neposlední řadě se vyhnout konfliktu s dodavatelem elektrické energie.

Co měříme?

Abychom byli schopni tyto problémy řešit, je nutné získat za pomoci měření klíčových parametrů relevantní podklady o skutečném stavu. Na základě těchto podkladů je možné vyvodit další závěry, nebo opatření. Problém analýzy elektrické sítě lze rozdělit na tři dílčí okruhy.

  1. Dlouhodobé sledování kvality elektrické energie.
    V případě nahodile objevujících se problémů nebo výpadků je nasnadě provést dlouhodobý minitoring klíčových parametrů na kritickém rozvodném uzlu. Získané výsledky je pak možné vyhodnotit podle aktuálních potřeb zákazníka, nebo například podle normy EN 50160. Stejný způsob měření lze použít i jako podklad pro případné spory na úrovni odběratele a dodavatele el. energie.

  2. Krátkodobá měření za účelem zjištění charakteru odběru a stavu v kritickém rozvodném uzlu.
    Tento typ měření je vhodný především pro poddružná místa elektrické instalace. Cílem je sledování klíčových parametrů v danném místě po dobu nezbytně nutnou k získání potřebných informací o tomto místě. Výsledek slouží ke stanovení charakteru odběru v kritickém uzlu, nebo například ke stanovení možné příčiny některých poruch, případně vyloučení předpokládaných příčin. Získané měření může být dále podkladem pro potřeby prediktivní údržby, při čemž se na základě naměřených výsledků vyvodí určité servisní zásah.

  3. Měření výkonu
    Měřením výkonu lze získat přehled o výkonové bilanci podniku, nebo určité části provozu. Výsledky výkonové analýzy jsou podkladem například pro instalaci nového zařízení do stávajícího provozu. V tomto případě je nasnadě provést i částečnou analýzu kvality el. energie. Na základě získaných výsledků lze vyvodit, jak nově instalované zařízení bude ovlivňovat, nebo naopak bude ovlivňováno elektrickou instalací.

Čím měříme?

S měřícími přístroji, které používáme jsme schopni provádět měření na rozvodech nízkého napětí. Analyzátor, který používáme, spadá do kategorie přístrojů A. Jmenovitě se jedná o přístroj Fluke 435 II.

Vyhodnocení naměřených výsledků:

Naměřené výsledky jsme schopni vyhodnotit podle požadavků zákazníka. Standardně však zhotovíme protokol o měření, kde jsou vyhodnoceny klíčové parametry jako výkyvy napětí, přechodné děje, harmonické a napěťová nesymetrie. Na základě získaných výsledků dokážeme navrhnout potřebná opatření, nebo zásahy.

V případě zájmu o tuto službu nás kontaktujte na uvedené kontakty. Na základě vašich potřeb a informací následně připravíme odpovídající cenovou nabídku.

Amper 2018

Naše firma elmont invest s.r.o. se jako každý rok i letos účastnila veletrhu elektroniky Amper 2018.

Číst dál...