Firma provádí návrh a montáže elektronických zabezpečovacích systémů (dále EZS) podle požadavků zákazníka.

zabezpeceni1Nabízíme

  • systémy EZS drátové, vhodné do novostaveb, kdy instalace kabelů je prováděna již při výstavbě
  • systémy bezdrátové, vhodné do stávajících objektů, kde není žádoucí instalace kabelů, komunikace mezi jednotlivými komponenty EZS probíhá pomocí rádiových vln, přenos je trvale monitorován a tím je zajištěna max. bezpečnost přenosu
  • systémy hybridní, kdy jsou oba předchozí systémy různě kombinované do jednoho celku

 

Drátové systémy

Jsou složeny pouze z komponentů, které jsou propojeny mezi sebou kabely. Výhodou těchto systémů je nezávislost na nutnosti hlídat stav napájecích baterií v jednotlivých komponentech. Veškerá komunikace mezi ústřednou EZS a ostatními prvky je prováděna po drátech. Tyto systémy jsou vhodné hlavně do novostaveb.

Bezdrátové systémy

zabezpeceni3Jsou složeny z komponentů, které nevyžadují žádné propojovací kabely, komunikace mezi nimi je prováděna bezdrátově.Výhodou těchto systému je, že není nutno instalovat propojovací kabely. Určitou nevýhodou je nutnost pravidelné výměny baterií v jednotlivých prvcích (asi 1x za rok).

 

Hybridní systémy

Jsou složeny jak z drátových prvků tak i bezdrátových. Tyto systémy jsou vhodné např. pro rozšíření stávajícího drátového systému bez nutnosti instalovat dodatečně kabeláž.

Systémy kontroly přístupu osob a docházky

zabezpeceni4Tyto systémy zajišťují ochranu prostor před vstupem nepovolaných osob společně s přesnou evidencí pohybu po objektu či areálu, a proto často velmi úzce souvisí se systémy EZS i CCTV. V mnoha případech dokonce tvoří jediný nedělitelný celek. Častá jsou i řešení integrující docházku, přístup do objektů a kanceláří, parkování i stravování zaměstnanců. Při jejich návrhu provádíme důslednou analýzu provozu a nutné úrovně zabezpečení. Důraz zvláště dáváme na komplexnost řešení, návaznosti do informačních systému našich zákazníků (personalistika, mzdy), snadnou administraci a obsluhu společně s dlouhodobou spolehlivostí a technickou podporou.

eshop

Nabíjecí stanice pro elektrokola

Nabízíme širokou škálu nabíjecích stanic pro elektrokola i elektromobily.

http://eshop.elmont-invest.com/stanice-pro-elektrokola/