Revize elektrických zařízení zajišťujeme v oblastech:

  • výchozích revizí el. zařízení (nových resp. rekonstruovaných) podle současně platných předpisů ČSN-EN
  • pravidelných revizí el. zařízení provedených podle původně platných předpisů ČSN ve lhůtách stanovených současně platnými ČSN-EN
  • pravidelných revizí el. zařízení pracovních strojů, spotřebičů a ručního el. nářadí v rozsahu požadavků současně platných ČSN-EN
  • revize odběrných míst - s vystavením formuláře "Podklad pro uzavření smlouvy o odběru elektrické energie“

Projekt ELMONT-INVEST INOVAČNÍ VOUCHER – PROVEDENÍ ZKOUŠEK PRO NABÍJECÍ STANICE PRO AUTOMOBILY EWATTS, TYP NSP-2M2VZO-2EV.IDENTIFIKACE ŽÁDOSTI (HASH)UILLJP je spolufinancován Evropskou unií.
Cílem projektu je provedení zkoušek pro nabíjecí stanice pro automobily EWATTS, typ NSP-2M2vzO-2Ev, a to za účelem získání protokolů na elektrickou bezpečnost a elektromagnetickou kompatibilitu v ČJ, RJ a AJ; a dále získání EU certifikace typu (kde bude získán certifikát EU přezkoušení).

elmont - invest s.r.o. © 2023 All Rights Reserved. Webdesign by LE CLAVERA, s.r.o.