Nabízíme ZDARMA audit Vašeho dosavadního systému a společně s Vámi nastavíme plán ke zlepšení úrovně bezpečnosti, požární ochrany, hygieny pracovního prostředí atd.

Naše služby poskytujeme pro malé společnosti a drobné živnostníky do 25 zaměstnanců dle platné evropská a české legislativy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany ve vaší společnosti.

Můžete se na nás také obrátit v případě již vzniklých potíží, jako jsou úrazy a zranění, kde odhalíme kořenovou příčinu a pomůžeme Vám nastavit vhodné opatření.


Školení bezpečnosti práce (BOZP)

Zajišťujeme všechna zákonná školení zaměstnanců. Nabízíme:

  1. vstupní školení
  2. periodické (opakované) školení pro zaměstnance, vedoucí zaměstnance, dodavatele
  3. školení řidičů, práce ve výškách, ochranné pracovní prostředky atd. a další specifické požadavky související s bezpečností a ochrany při práci


Dokumentace BOZP

Nabízíme zpracování dokumentace BOZP na základě auditu, platných zákonů, vyhlášek a nařízení vlády.

Projekt ELMONT-INVEST INOVAČNÍ VOUCHER – PROVEDENÍ ZKOUŠEK PRO NABÍJECÍ STANICE PRO AUTOMOBILY EWATTS, TYP NSP-2M2VZO-2EV.IDENTIFIKACE ŽÁDOSTI (HASH)UILLJP je spolufinancován Evropskou unií.
Cílem projektu je provedení zkoušek pro nabíjecí stanice pro automobily EWATTS, typ NSP-2M2vzO-2Ev, a to za účelem získání protokolů na elektrickou bezpečnost a elektromagnetickou kompatibilitu v ČJ, RJ a AJ; a dále získání EU certifikace typu (kde bude získán certifikát EU přezkoušení).

elmont - invest s.r.o. © 2023 All Rights Reserved. Webdesign by LE CLAVERA, s.r.o.